Hedemora

 

Intresseanmälan till att tjänstgöra som röstmottagare
på valdagen i Hedemora kommun!

Om du är intresserad av att arbeta som röstmottagare i Hedemora kommun så göra du en intresseanmälan här nedan för tjänstgöring på valdagen söndagen den 11 september 2022 för val till riksdag, region- och kommunfullmäktige. 


I rollen som röstmottagare förutsätter vi att du: 

  • har fyllt 18 år senast valdagen
  • talar god svenska
  • är stresstålig, serviceinriktad och noggrann
  • inte kandiderar för ett parti i Hedemora kommun
  • språkkunskaper är meriterande

Dina personuppgifter
Valnämnden är ansvarig för att behandlingen av lämnade personuppgifter sker i enlighet med dataskyddsförordningen.

Vid registrering av intresseanmälan lämnas samtycke till behandling av den sökandes personuppgifter. Behovet av att valnämnden kan behandla personuppgifter över personer som gjort en intresseanmälan är avgörande för att kunna utföra valadministrativa arbetsuppgifter vid planering och genomförande av val. Som registrerad har du efter ansökan rätt att kostnadsfritt en gång per kalenderår få ta del av de uppgifter som finns registrerade om dig. Sådan ansökan ska vara skriftlig och undertecknad. Den ska skickas till: Valnämnden, Box 201, 776 28 Hedemora

Personuppgifter för röstmottagare bevaras hos valnämnden av historiska, statistiska och vetenskapliga ändamål i enlighet med tryckfrihetsförordningen och arkivlagen. Uppgifterna behandlas för att kunna administrera ditt uppdrag och för utbetalning av arvoden.

Möjlighet finns att lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) ifall den registrerade anser att dennes personuppgifter har hanterats felaktigt. 

Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter 

Personnummer skrivs in med formatet ÅÅMMDD-XXXX

Har Bil

Jag godkänner att mina personuppgifter behandlas